BioGuy Nedir?

BioGuy, doğayı, ileri teknoloji yöntemler ile birleştirir. Doğal ortamlardan seçilip izole edilmiş, Zeolit ile güçlendirilip, tablet haline getirilmiş bakterileri kendi içerisinde fermente edip, popülasyonunu arttırma esası ile, en etkin formda ve sayıda aşılama yapan bir biyoremidasyon cihazıdır.
BioGuy kompakt dizaynı ile çok az yer kaplar. Bir PC'nin 1/10 elektrik tüketir. BioGuy, iki versiyon ile hizmetinizdedir.
V1; periyodik olarak teknik ekipleriz tarafından, servis verilir, otomatik olarak programlama esası ile çalışır.
V2; online olarak operasyonu yapılır ve bu işlemleri uygun eğitimlerimiz sonunda kullanıcı tarafında işletilir.

BİYOREMİDASYON Nedir?

Biyoremidasyon, çevre problemi niteliğindeki atık su kirliliğinin, çözümü için, bakteri gibi canlı organizmaların kullanılması işlemi olarak açıklanabilir. Bu bakteriler organik moleküllerin biyodegredasyonunu sağlamaktadır. Doğada bulunan bu bakteriler ekosistemin bir parçasıdır ve normal şartlar altında yeterli organik atık, yani bakteri için besin kaynağı bulunduğu durumlarda, hızlıca üreyebilmektedir.

BIOGUY’IN AVANTAJLARI

  • Kompakt dizaynı sayesinde duvara monte edilebilir ve arıtma için gereken ekstra alan sıkıntısını ortadan kaldırır, dokunmatik paneli sayesinde kolay kurulum ve kullanım imkanı sağlar.
  • Bir operatöre gerek duymadığı gibi istenirse uzaktan internet üzerinden takip edilebilir.
  • Yararlı bakterileri, atık su sistemlerini canlı ve en aktif haliyle dozajlar. Bu sebepten dolayı verimliliği çok yüksektir.
  • Dozajladığı bakterilerin yanı sıra, verimliliğinin artması amacıyla %100 doğal olan, %65'i ülkemizde olan özel maden bir maden Zeolit ile tablet formülasyonu geliştirilerek bir ilke imza atmıştır.
  • BioGuy, bulunduğu tesisin yaşam senaryosuna bağlı olarak optimum süreyi belirleyerek arıtmayı sağlar.

BIOGUY BAKTERİLERİ

• Günlük üretilir • %100 Çevre Dostudur. • Toprak ve suda aynı eşitlikte etkilidir. • Geniş sıcaklık ve pH aralığında etkilidir. • BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) azaltır. • KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) azaltır. • Kötü kokuları ortadan kaldırır. • AKM (Askıda Katı Madde) azaltır. • FOG (Yağ, Yağ ve Gres) azaltır. • Atık suyu berraklaştırır. • pH nötralize eder. • Çamur oluşumunu azaltır..

BIOGUY: YENİLİKÇİ, EKONOMİK VE ÇEVRECİ ÇÖZÜM

BioGuy, mikrobiyolojiyi ileri bir teknoloji ile kullanarak atık su sistemlerinin bakımını sağlayan inovatif bir biyomühendislik ürünüdür.


BioGuy’ın amacı bir teknik operatöre gerek duymaksızın otomatik çalışarak atık su sistem sorunlarına doğal yönemlerle çözüm sunmaktır.

BIOGUY TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

1

BioGuy biyoremidasyon için gerekli bakterileri üretir.

2

Zeolit ile güçlendirilmiş bakteriler enzim salgılar.

3

Bu enzimler yağları, şeker ve nişastayı parçalarlar.

4

Parçalanan organik atıklar BioGuy bakterilerini besler.

5

Bakteriler dışarıya su ve karbondioksit atarlar.

6

Bakteriler çoğalarak temizliğe devam ederler.

ZEOLİT

• Koku kontrolü sağlamaktadır. • Amonyağı %97 oranında absorbe ederek ilk anda arıtmayı başlatmış olur. Sonrasında bakteriler tarafından amonyak parçalanarak arıtma gerçekleşir. • Atık su arıtma verimini bakteriler için arttırır. • Yağ absorbe ederler. • Aynı zamanda radyoaktif kontaminasyon varsa bunun önüne geçerler. • Ağır metalleri ortamdan uzaklaştırırlar(Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu vb.) • Septik tank filtrasyonu sağlarlar. • Tarım için toprak düzenleyici, su tutucu, havalandırıcıdırlar. • Hayvancılıkta yem katkı maddesi olarak kullanıldığından özellikle küçükbaş hayvan çiftliklerinde bakterilerle ortamdaki amonyağı yok ederek canlı sağlığını korurken aynı zamanda bir yem katkı maddesi olarak kullanılabilir. • Aerobik ve anaerobik biyolojik arıtmalarda bakteriler tarafından metabolize edilenler aynı zamanda zeolit tarafından da absorbe edilebilir.

Kompakt ve pratiktir.
120cm yüksekliğinde ve sadece 43 kg’dır.

Bakteriler sisteme en aktif formda ve tesisinizin yaşam senaryosuna göre programlı bir şekilde verilir.

ESKİ ARITMA YÖNTEMLERİ VE PROBLEMLERİ

Foseptik
Yağ Tutucu
Kostik ve Sülfürik Asit
Vidanjör gibi Etkisiz Mekanik Temizleme Yöntemleri
  • %100 arıtmazlar, geçici çözümdürler.
  • Kötü kokuya neden olurlar.
  • Zamanla yeniden tıkanırlar.
  • Vidanjör vb etkisiz mekanik uygulamalarla zaman ve para kaybıdırlar.
Sistem Denetimleri

Debisi düşük sistemler.

Kötü Kokular

Çevreyi rahatsız eder.

Belediye Denetimleri

Çevre kirliliği para cezasını getirir.